Арал

Жалпы мәліметтер

Жоба 1999 жылғы 30 маусымдағы № 341 барлау жұмыстарын жүргізуге арналған, соның ішінде Арал өңірінде орналасқан «А» блогіне де қамтитын келісімшартқа сәйкес жүзеге асырылды.

Жобаға қатысушылар

«ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ  — 100%,

Орындалған жұмыстар (2005–2007 жж.)

Көлемі 460 қ.км 2 Д сейсмика жүргізу, соның ішінде:

  • Батыс Құланды құрылымында 210 қ. км.
  • Шығыс Құланды құрылымында 250 қ. км.

2 іздестіру-бағалау ұңғымасын бұрғылау:

  • «Батыс Құланды»  құрылымында    тереңдігі 1850 м барлау ұңғымасын салу (2005–2006 жж.)
  • «Шығыс Құланды»  құрылымында Тереңдігі 2001 м барлау ұңғымасын салу (2006–2007 жж.)

2007 жылы Келісімшартта көзделген барлау жұмыстары толық көлемде орындалуына байланысты жоба жабылды.